Wiele osób ma problem z uzyskaniem kredytu w banku. Brak zdolności kredytowej spowodowany niskimi dochodami, brak zabezpieczenia majątkowego czy niechlubna historia kredytowa to główne przeszkody. W takich przypadkach, kiedy jednak gotówka jest potrzebna i to szybko, z pomocą spieszą firmy pożyczkowe inne niż banki. Tu nie ma takich wymogów i obostrzeń. Pieniądze można pożyczyć szybko i bez zbędnych formalności. Czasami pierwszą pożyczkę można mieć całkowicie za darmo, a jeśli dobrze wybierzemy to i koszty następnych nie są bardzo dotkliwe.

Tak można pożyczać bez końca, łatając nawet comiesięczne braki finansowe, albo realizując swoje marzenia czy potrzeby. Jest jednak jeden warunek konieczny, terminowa spłata. Jeśli go przestrzegamy to pożyczka online może być nawet opłacalna. Natomiast brak terminowej spłaty to narastające problemy i koszty.

Jakie są konsekwencje braku terminowej spłaty pożyczki?

Jeśli nie spłacimy pożyczki online w wymaganym czasie, firma rozpocznie procedurę upominawczą a potem windykacyjną. Jak to wygląda krok po kroku?

Upomnienia i monity w różnej formie. Początkowo pożyczkodawca przypomina się w formie wiadomości sms lub e-maili. Może także kontaktować się telefonicznie. W przypadku dalszego braku spłaty należy spodziewać się monitów pisemnych listem poleconym. Trzeba mieć świadomość, że niezależnie od formy upomnień, każde z nich będzie stanowiło dodatkowy koszt, który zostanie doliczony do kwoty podstawowej. W niektórych przypadkach to kilka złotych, ale czasami koszt każdego upomnienia wynosi 40 zł. Na tym etapie warto wykazać się inicjatywą i tzw. dobrą wolą. Można poprosić o refinansowanie. To możliwość zaciągnięcia kolejnej pożyczki online na poczet spłaty tej poprzedniej. Oczywiście to powoduje kolejne opłaty, prowizje i odsetki, ale też daje kolejny termin spłaty. Firmy pożyczkowe zwykle wyrażają zgodę na takie refinansowanie i wskazują konkretnego pożyczkodawcę.

Windykacja należności. Jeśli nie podejmiemy żadnych kroków, nie postaramy się o refinansowanie, ani też nie spłacimy zadłużenia wynikającego z zaciągnięcia pożyczki online powiększonego o koszty upomnień, to firma pożyczkowa wszczyna postępowanie windykacyjne. Początkowo jest ono polubowne, zajmuje się nim specjalny dział tej firmy lub zleca się to firmie zewnętrznej. Na tym etapie nadal mamy szansę na współpracę. Dług rośnie, bowiem taka windykacja kosztuje, ale można np. poprosić o rozłożenie zobowiązania na raty. Jeśli jednak i tu nie nastąpi sumienna spłata, sprawa trafi do sądu, a stamtąd do komornika.

Widać więc, że niespłacanie długów niesie za sobą poważne konsekwencje. W przypadku większych zadłużeń, kiedy komornik nie może zaspokoić żądań wierzyciela, bo dłużnik nie ma dochodów ani majątku, który można zająć i sprzedać, może się to skończyć nawet karą pozbawienia wolności. Warto więc brać pożyczki online, które jesteśmy w stanie spłacać, a w razie problemów należy współpracować z firmą pożyczkową i wspólnie znaleźć polubowne rozwiązanie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *